cover-image

Politica de confidențialitate 

DECLARAȚIA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

CONFIDENȚIALITATEA

Acest document constituie declarația privind confidențialitatea la Dukaat Beheer BV, precum și la societățile olandeze care desfășoară activități economice și care fac parte din Dukaat Beheer B.V., ce oferă servicii în sectorul muncii și al intermedierii pentru plasarea forței de muncă. Acestea sunt (printre altele) Get Work Uitzendbureau BV, Kordaat BV, Kornuit BV și Korrekt BV.

Atunci când, în calitate de lucrător cu program de lucru flexibil, candidat sau persoană care desfășoară activități independente, trimiteți date cu caracter personal către Get Work Uitzendbureau BV, datele dvs. vor fi incluse în baza de date a Dukaat Beheer BV. În acest document, „Dukaat Beheer BV” se referă și la alte societăți care desfășoară activități economice și care fac parte din Dukaat Beheer BV, printre care se numără Get Work Uitzendbureau BV, Kordaat BV, Kornuit BV și Korrekt BV.

Introducere

Dukaat Beheer BV are convingerea că protecția confidențialității vizitatorilor este esențială pentru activitățile sale de afaceri. Drept urmare, datele cu caracter personal sunt gestionate cu cea mai mare atenție. Datele pe care ni le trimiteți vor fi utilizate doar pentru scopul în care ne-au fost furnizate. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod corespunzător și cu atenție, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), din 25 mai 2018.

Ce este Dukaat Beheer BV?

Dukaat Beheer BV este partea responsabilă cu prelucrarea, în sensul din RGPD, și deține astfel controlul asupra prelucrării datelor cu caracter personal, stabilind scopul și mijloacele pentru aceasta. Uneori, Dukaat Beheer BV implică alte companii pentru prestarea serviciilor în numele său. În aceste situații, Dukaat Beheer BV continuă să fie partea responsabilă cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Dukaat Beheer BV a încheiat angajamente contractuale cu aceste companii cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal, astfel încât confidențialitatea să rămână protejată.

Ce date ale vizitatorilor site-ului web prelucrăm?

Dukaat Beheer BV nu este interesată de nume sau de alte informații care dezvăluie identitatea vizitatorilor site-ului său web. Datele transmise prin intermediul acestui site web sunt folosite doar pentru a răspunde întrebărilor specifice și solicitărilor de informații.

Dukaat Beheer BV este interesată de datele care dezvăluie informații despre utilizarea acestui site web. Însă, în acest caz, aceasta se referă numai la informații statistice, care nu pot fi asociate cu persoane fizice.

De ce vă colectăm datele?

Vă colectăm datele cu caracter personal pentru a vă putea oferi servicii în materie de resurse umane, în cel mai bun mod posibil. Utilizăm datele pentru a vă ajutați să primiți de lucru și/sau forță de muncă.

Când vă colectăm datele cu caracter personal?

Dukaat Beheer BV are permisiunea de a vă păstra și a vă prelucra datele în următoarele situații:

 • Dacă i-ați acordat societății Dukaat Beheer BV permisiunea de a vă prelucra datele cu caracter personal pentru un anumit scop sau pentru mai multe scopuri.
 • Dacă prelucrarea este necesară pentru executarea unui acord la care sunteți parte sau (la cererea dvs.) pentru luarea de măsuri pentru încheierea unui acord.
 • În cazul în care prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale care îi revine societății Dukaat Beheer BV.
 • Dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor dvs. vitale (sau ale unei alte persoane).
 • În cazul în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes general sau a unei sarcini în cadrul exercitării autorității publice pentru care Dukaat Beheer BV este responsabilă.
 • Dacă prelucrarea este necesară pentru deservirea intereselor legitime ale Dukaat Beheer BV sau ale unei terțe părți, cu excepția cazului în care aceste interese sunt depășite de interesele/drepturile de bază și libertățile fundamentale pentru protecția datelor dvs. cu caracter personal.

Ce date prelucrăm despre candidații aflați în căutarea unui loc de muncă, lucrătorii cu program de lucru flexibil, lucrătorii (temporari), candidații, persoanele care desfășoară activități independente/antreprenori și/sau parteneri de afaceri?

Dacă sunteți un candidat aflat în căutarea unui loc de muncă, un angajat detașat, un angajat (temporar), un antreprenor care desfășoară activități independente și/sau partener de afaceri, Dukaat Beheer BV poate prelucra datele cu caracter personal de mai jos.

Dvs. vă revine responsabilitatea de a furniza date cu caracter personal corecte și actualizate.

 • Candidat/persoană care se află în căutarea unui loc de muncă
 • Angajat detașat/angajat (temporar) și antreprenor care desfășoară activități independente
 • Nume, detalii despre adresă, adresa de e-mail, numărul de telefon și alte detalii de contact;
 • Data nașterii, vârsta și sexul;
 • Informații despre studii/formare, stadiile de muncă și experiența profesională;
 • Detalii despre studii/formare și testele pe care le-ați susținut prin intermediul nostru sau din propria inițiativă;
 • Detalii despre disponibilitate și concediu;
 • Alte detalii care sunt relevante în cadrul evaluării adecvării candidatului, de exemplu, recomandările și certificatele;

Alte date a căror prelucrare este necesară pentru executarea serviciilor noastre de resurse umane.
Dacă începeți să lucrați/lucrați/ați lucrat pentru Dukaat Beheer BV sau clienții săi, Dukaat Beheer BV poate prelucra următoarele date, în afară de cele menționate mai sus:

 • IBAN;
 • Cetățenia, codul numeric personal, dovada identității și permisul de muncă (dacă este cazul);
 • Date din cadrul selecției înainte de angajare;
 • Date privind natura și conținutul medierii serviciilor de ocupare a forței de muncă, precum și rezilierea acestora;
 • Alte date a căror prelucrare este necesară pentru executarea serviciilor noastre de resurse umane.

Prelucrarea datelor cu caracter personal speciale 

Prelucrăm date cu caracter personal doar dacă v-ați acordat în mod explicit consimțământul și dacă există un temei legal care ne permite acest lucru. Datele cu caracter personal speciale sunt date despre religia dvs., filozofia vieții, rasa, viziunea politică, preferințele sexuale, sănătatea și orice apartenență la sindicate. De asemenea, sunt incluse date penale, precum și date privind comportamentul care contravine legii sau necorespunzător în ceea ce privește o interdicție impusă ca urmare a unui astfel de comportament.

Datele pe care le prelucrăm de obicei pot deriva din dovada identității. Dacă urmează să lucrați pentru noi, Dukaat Beheer BV va avea dreptul de a prelucra o copie a acesteia în dosarul personal.

În plus, se pot prelucra date cu caracter special personale în ceea ce privește sănătatea, antecedentele sau organismul ce implementează scheme de asigurare pentru angajați, pentru a avea posibilitatea de a utiliza o reducere (premium) pentru bonificații sau de a respecta obligația noastră de reintegrare, pentru a ajuta persoanele aflate în dezavantaj pe piața muncii să-și găsească un loc de muncă.

Care este scopul pe care îl are Dukaat Beheer BV pentru prelucrarea datelor dvs.?

 • A echilibra cererea și oferta de pe piața muncii;
 • A vă informa despre produsele și serviciile de la partenerii pe care i-am selectat;
 • A vă informa despre cele mai recente posturi vacante prin alerte privind postul vacant, doar dacă v-ați înregistrat la acest lucru;
 • A înregistra orele lucrate în scopul procesării salariilor;
 • A evalua caracterul potrivit și disponibilitatea în cadrul contextului unui medieri către un loc de muncă standard sau temporar;
 • A încheia sau a menține o intermediere sau o relație cu angajatorul sau a dispune de posibilitatea de a executa demersurile administrative relevante ca urmare a acestui fapt;
 • A înregistra, prelucra și executa o sarcină de intermediere;
 • A vă evalua datele în ceea ce privește o posibilă potrivire la un (posibil) loc vacant;
 • A promova dezvoltarea personală și implementarea sustenabilă sub formă de cursuri, instruiri, studii sau testări;
 • A efectua audituri și verificări interne, precum și a furniza informații de conducere;
 • A evalua dacă vă calificați pentru o reducere (premium) și/sau bonificație sau dacă faceți obiectul unei scheme de reducere (premium) sau de bonificație;
 • A respecta obligația noastră de reintegrare, care îndeplinește obiectivul impus de guvern, pentru a ajuta persoanele aflate într-o situație de dezavantaj pe piața muncii să-și găsească un loc de muncă;
 • A acorda acces la mediul nostru web închis (portalul flex).

Direcționarea datelor către o terță parte

Dukaat Beheer BV poate direcționa datele dvs. cu caracter personal către alte entități Dukaat Beheer BV, clienți, subcontractanți care furnizează servicii sau care deservesc comenzi în numele Dukaat Beheer BV, furnizori, autorități publice și alți parteneri de afaceri și, în toate cazurile în care avem obligația de a face acest lucru, de exemplu, printr-o hotărâre judecătorească sau un ordin judecătoresc, precum informarea clienților, dacă există un temei legal pentru acest lucru, sau a autorităților publice pentru îndeplinirea obiectivelor guvernamentale. Din această categorie fac parte și furnizorii de pensii.

Datele cu caracter personal sunt transmise pe baza unui interes legitim și a unei obligații legale pentru executarea acordului.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi direcționate către o parte din străinătate. Dukaat Beheer BV a luat toate măsurile necesare pentru a asigura că toate datele cu caracter personal direcționate sunt protejate.

Drepturile dvs.

Acordăm o atenție deosebită pentru a ne asigura că vă puteți exercita drepturile în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Dacă doriți să consultați sau să vă modificați datele, să restricționați prelucrarea datelor sau să vă exercitați dreptul de a transfera date sau dreptul de a fi uitat, contactați-ne.

Vom încerca să ne ocupăm de cererea dvs. cât mai curând posibil, în decurs de o lună. Avem obligația de a vă verifica identitatea înainte a putea răspunde cererii.

Securitate

Dukaat Beheer BV depune toate eforturile posibile pentru a vă proteja datele cu caracter personal în cel mai bun mod, împotriva unei utilizări necorespunzătoare, prin măsuri fizice, administrative, organizaționale și tehnice. Dukaat Beheer BV a încheiat acorduri cu părțile care prelucrează date în numele Dukaat Beheer BV, în care se stipulează că aceste părți protejează datele cu caracter personal în cel mai bun mod posibil.

Perioada de păstrare

Dukaat Beheer BV nu va păstra datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopul prelucrării și în conformitate cu perioada de păstrare prevăzută de lege.

Modificări

Dukaat Beheer BV își rezervă dreptul de a ajusta sau a modifica această declarație privind confidențialitatea. Niciuna dintre prevederile declarației privind confidențialitatea nu poate fi interpretată ca fiind sau ca dând naștere unei obligații sau unui acord între Dukaat Beheer BV și o persoană vizată.

Alte dispoziții

Dispozițiile acestei declarații privind confidențialitatea și a tuturor litigiilor care pot apărea pe baza acestora se supun legislației olandeze.

Întrebări, comentarii, plângeri sau suspiciuni de încălcări a confidențialității datelor

Dacă aveți comentarii privind exonerarea de răspundere sau declarația privind confidențialitatea ori aveți suspiciuni cu privire la o încălcare a confidențialității datelor, contactați:

 

Dukaat Beheer BV

Postbus 42

8160 AA  EPE, Țările de Jos

Folosim cookie-uri pe acest site web pentru a facilita utilizarea acestui site și nu numai, pentru a îmbunătăți performanța și experiența utilizatorului și pentru a crește relevanța ofertei. Faceți clic pe acord pentru a indica faptul că sunteți de acord cu declarația noastră de confidențialitate.